Sport Parlement Limburg

Sport Parlement Limburg

Sport Parlement Limburg brengt in kaart hoe inwoners van Limburg denken over ontwikkelingen in de sport in hun provincie. Deze ontwikkelingen hebben betrekking op onder meer breedtesport, talentontwikkeling, topsport, evenementen, accommodaties, schoolsport. Sport moet in dit kader breed worden gezien. Het gaat ook om leefstijl, voeding, overgewicht, kwaliteit van leven. Alle inwoners van Limburg kunnen deelnemen aan Sport Parlement Limburg en zo hun mening geven.

Sport Parlement Limburg is een initiatief van Huis voor de Sport Limburg en Topsport Limburg.

Go for Gold Kids

De Provincie Limburg is samen met haar partners Huis voor de Sport Limburg en Topsport Limburg het programma Go for Gold Kids gestart. Het is een programma om sport op een inspirerende wijze aan te bieden op en rondom school en bij lokale sportverenigingen, in samenwerking met sportbonden en gemeenten. Door kennismakingslessen te organiseren worden kinderen bewust van de rol van sporten en bewegen bij een gezonde leefstijl en verbetert de kwaliteit van het beweegonderwijs in Limburg. Ook ontdekken kinderen hun talenten door meerdere sporten te leren beoefenen.

Meer informatie:  www.goforgoldkids.nl

Actuele stelling

Waar moet Gedeputeerde Staten in de komende coalitieperiode de nadruk op leggen in het sportbeleid in Limburg? Bepaal uw top 10!

Op deze stelling kan tot en met woensdag 13 mei 2015 worden gereageerd door de leden van Sport Parlement Limburg.

 

SportChannel Limburg

Wilt u op de hoogte blijven van de (top)sport in Limburg? Volg dan SportChannel Limburg op Facebook of YouTube.
Klik dan hier om de pagina op Facebook te bekijken.

Verkiezingsprogramma’s

Hoe kijken de politieke partijen die deelnemen aan de Provinciale verkiezingen naar sport en bewegen? Welke standpunten hebben zij in hun verkiezingsprogramma opgenomen?
Kijk hier naar de uitgangspunten met betrekking tot sport en bewegen.

Reacties

Sport Parlement Limburg heeft zich uitgesproken over de stelling: veel topsportclubs en betaald voetbalorganisaties in Limburg hebben de grootste moeite om het hoofd boven water te houden, met als gevaar dat ze hun niveau niet meer kunnen handhaven en minder of geen geld meer investeren in talentontwikkeling. Overheid en bedrijfsleven in Limburg zouden daarom alleen nog moeten investeren in topsportclubs die fuseren of gaan samenwerken binnen een omniclub, om zo te waarborgen dat talenten zich in hun eigen omgeving in Limburg kunnen blijven ontwikkelen tot topsporter.

 

Uitslag

46.3% Mee eens

26.4% Niet mee eens

16.0% Het is een maatschappelijke taak voor overheid om te investeren in topsport

11.3% Overheid zou per definitie niet moeten investeren in topsport

Huis voor de Sport Limburg

en Topsport Limburg

Huis voor de Sport wil zoveel mogelijk mensen in Limburg aan het sporten en bewegen krijgen en houden. Wij voeren diverse steunfunctietaken uit in opdracht van en in nauwe samenwerking met de Provincie Limburg en andere stakeholders. Naast de steunfunctietaken hebben onze werkzaamheden een sterk innovatief karakter: met advies, coaching en begeleiding helpen we gemeenten, verenigingen en andere sportorganisaties oplossingen te vinden voor actuele vraagstukken en een divers sport- en beweegaanbod te creëren.

Meer informatie: www.hvdsl.nl

 

Topsport Limburg faciliteert en begeleidt talentvolle sporters in hun opleiding tot topsporter, zodat ze hun droom kunnen realiseren, en creëert hiervoor in Limburg een topomgeving op Olympisch niveau.

Meer informatie: www.topsportlimburg.nl

Sport Parlement Limburg is een initiatief van: